Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
lėlė̃
Straipsnelis:
Ir būtent tyrinėdami šitą vėlyvą leksiką, bendrą baltams ir slavams, susiduriame su didžiausiais sunkumais, norėdami atskirti giminiškus žodžius nuo skolinių. Kokiais objektyviais kriterijais remdamiesi, kalbininkai, etimologinių žodynų autoriai tvirtina, kad lietuvių kalbos žodis dėdė giminiškas r., br. дядя, bet lie. lėlė – paskolintas iš br. ляля, arba kad lie. klodas – giminiškas r. кляд, bet žodis sodas – jau skolinys iš slavų sad ir t. t.
Šaltinis:
Laučiūtė 1977, 93

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas