Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
lėpaũsis
Reikšmė:
su nukabusiomis ausimis
Straipsnelis:
pirmykštė forma *lep-ausro- labai paperkanti, plg. lie. lėp(a)aũsis, la. ļȩ̄pausis ir t. t. ‘su nukabusiomis ausimis’, taip pat gr. λαγώς ‘zuikis’ < *λαγ(o)-ω[υσ]-ός ‘su nulėpusiomis ausimis’, Frisk II 70.
Šaltinis:
Merlingen 1978, 49

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas