Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
lū̃gas
Straipsnelis:
l(e)ug-, loug- ‘pelkė’: ilir. luga(s) ‘pelkė’ [...]; alb. ljëgatë, ljigatë ‘pelkė, liūnas’; lie. liū̃g(n)as, lū̃gas ‘pelkė, bala’, ežero vardas Lū̃gas, pr. ežero vardas Lügelgen, la. upė Ludza (*lugi̯ā), la. luga ‘pelkės masė’, ļuga ‘drebučiųš masė’, lucka (*ludz(i)ka), ‘srutų duobė’ (žr. Fraenkel LEW 379); r. bžn.sl. luža ‘bala, pelkė’, slov. lúža ir t. t. ‘pelkė’ (žr. Vasmer, Berneker).
Šaltinis:
Merlingen 1978, 66

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas