Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
lašė́ti
Reikšmė:
lašais kristi, lašais laistyti; blizgėti, spindėti
Straipsnelis:
R. arch. ласит ‘dėmėti’ netiesiogiai susijęs su lie. lašė́ti, lãša, -ė́jo ‘lašais kristi, lašais laistyti; blizgėti, spindėti’ : la. làsêt, dial. lasêt, -u, -ẽju ‘lašėti, varvėti, lašnoti’. Slavų veiksmažodis greičiausiai yra denominatyvas (< r. лáса), o baltų – deverbatyvas. Todėl galima tik rekonstruoti bl.-sl. *lāš- / *laš-.
Šaltinis:
Jakulis 2004, 134

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas