Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
lašmuõ
Straipsnelis:
Lie. lašmuõ (acc. lãšmenį) ‘vieta ežere, kur įteka ar išteka upelis’, giminiškas la. lasmenis ‘properša, atavaras (neužšąlanti vieta upėje ar ežere)’. Abu šie žodžiai yra priesagos -men- veiksmažodžio vediniai. Tas veiksmažodis – tai lie. lašė́ti, la. làsêt (lasêt). Semant. šalia reikšmės ‘varvėti, sunktis’ (gal seniau ir ‘sroventi’) veiksmažodinis vedinys reikšme ‘vieta ežere (ar upėje)’, kur nuolat sunkiasi srovena ir todėl neužsąla vanduo įmanomas. Be to, lie. lašė́ti, la. lāsuôt dar turi reikšmę ‘blizgėti, spindėti, mirguliuoti’ (plg. lie. láistytis, r. переливáться), tad gal sudarant daiktavardį, turėtas prieš akis spindinčio (mirguliuojančio) vandens vaizdas (plg. v. (rytpr.) Blänke ‘properša’ šalia blank ‘spindintis’.)
Šaltinis:
Urbutis 1970, 550–551

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas