Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
lãbas
Reikšmė:
geras
Straipsnelis:
Pr. labs 35, 35 ‘geras’ [ir kt.] : lie. lãbas, la. labs, lie. lõbis ir kt. žr. ME s. v. labs.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 248
Antraštė:
lãbas
Straipsnelis:
Pr. labbas ‘gėris’, ‘gerovė’, ‘turtas’ tikslus atitikmuo – lie. lãbas ‘turtas’; ‘geras’, taip pat la. labs, labums ‘gėris’, ‘turtas’ šalia labs ‘geras’.
Šaltinis:
Топоров ПЯ K–L, 397
Antraštė:
lãbas
Straipsnelis:
S. i. lábhate, r- ‘laikyti, čiupti’ siejamas su lie. lõbis ‘großer Besitz’, lãbas ‘gut’. Semantiškai pastarosios dvi grupės negali būti tapatinamos: ‘turtas’ gali būti kilęs iš ‘kas paimta, pačiupta’, bet lãbas rodo, kad išeities taškas buvo ‘geras, gėris’. (Dar pažymėtina, kad lie. šaknis neturėjo laringalo, tiek dėl lãbas, tiek dėl žodžio lõbis priegaidės; taigi šaknis negalėjo būti *lābh, kaip teigia Friskas ir Chantraine). Taigi baltų žodžiai turėtų būti atskirti nuo graikų (λάφῡρα pl. ‘Beutestücke’) ir nuo s. i. lábhate.
Šaltinis:
Beekes 1988, 28
Antraštė:
lãbas
Straipsnelis:
Lie. labas, la. labs, pr. labs, giminiški lie. lobis, lobti, s. i. labh- ‘čiupti, griebti’.
Šaltinis:
Buck 1949, 1176
Antraštė:
lãbas
Straipsnelis:
Jotvingių łaba ‘labai’, plg. lie. labaĩ, lãbas, la. labs, pr. labs.
Šaltinis:
Zinkevičius 1985b, 74
Antraštė:
labas
Straipsnelis:
žr. lobas
Šaltinis:
Schall 1966, 20–21
Antraštė:
lãbas
Straipsnelis:
žr. dažnas
Šaltinis:
Ambrazas 2005, 16

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas