Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
laišis
Straipsnelis:
žr. lęšis
Šaltinis:
Sabaliauskas 1959c, 152–154
Antraštė:
láišis
Reikšmė:
tufted vetch (Vicia cracca)
Straipsnelis:
[Aptariami ide. dariniai su priesaga *-bʰo-. Yra nemažai spalvų pavadinimų, kurie neturi paliudytos *--:] *(s)lei̯h₃- ‘blue’: gr. λωτός ‘lotus; jujube; black tree’, s. i. nī́la- ‘blue; sapphire; fig’, lie. láišis ‘tufted vetch (Vicia cracca)’, laišys ‘dog‘s mercury (Mercurialis perennis)’, plg. Hyllested in Clackson, Olsen (red.), Indo-European Word Formation, Copenhagen: Museum Tusculanum Press, 2004, 59–64; Gliwa, Hyllested, Baltistica XLI, 2006, 87–93.
Šaltinis:
Hyllested 2009, 206
Antraštė:
láišis
Reikšmė:
Bingelkraut, Mercurialis perennis
Straipsnelis:
[Aptariami galimi ide. šaknies *(s)lei̯H- ‘blau (sein)’ (plg. s. v. a. slēha, lo. līvor ‘blauer Fleck; Neid’, bret. liv ‘Farbe; Tinte’, gr. λωτός ‘Wasserlilie, Lotus’ ir kt.; plg. A. Hyllested in J. Clackson, B. A. Olsen red., Indo-European Word Formation, Copenhagen, 2004, 59–64) refleksai baltų kalbose.] Lie. láišis, laišỹs, laiškẽnis (su neetimologine k) ‘Bingelkraut, Mercurialis perennis’ < *loi̯H-k̑o- ‘Blaufärberpflanze’ (dėl semantinės motyvacijos plg. lie. geltà, gel̃tė, geltas, mėlžolė [ir kt. pvz.]).
Šaltinis:
Gliwa, Hyllested 2006, 90–91
Antraštė:
láišis
Straipsnelis:
žr. leišis
Šaltinis:
Gliwa, Hyllested 2006, 91–92

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas