Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
laišys
Reikšmė:
dog‘s mercury (Mercurialis perennis)
Straipsnelis:
žr. laišis
Šaltinis:
Hyllested 2009, 206
Antraštė:
laišỹs
Straipsnelis:
žr. laišis
Šaltinis:
Gliwa, Hyllested 2006, 90–91
Antraštė:
laišỹs
Straipsnelis:
žr. leišis
Šaltinis:
Gliwa, Hyllested 2006, 91–92

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas