Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
laižyti (liežti)
Straipsnelis:
Daugelio ide. k. žodžiai, žymintys sąv. ‘laižyti’, priklauso giminiškų žodžių, paveldėtų iš ide. prokalbės, grupei. Kiti – dažniausiai siejami su sąv. lūpos ir lakti. Lie. laižyti, liežti, la. laizīt, s. sl. lizati ir t. t., s. i. lih-, rih-, gr. λείχω, lo. lingere, go. -laigōn ir t. t., visi < ide. *leig̑h- ‘laižyti’.
Šaltinis:
Buck 1949, 267
Antraštė:
laižýti
Straipsnelis:
[Ide. kilmės sen. armėnų veiksmažodiniai kamienai tik iš dalies yra pirminiai, kildinami iš ide. veiksmažodinių kamienų. -em asmenavimo veiksmažodžiai priklauso ide. tematiniams kamienams: *-e-, *-i̯e-, *-eie-]. *-e-: lizem (-anem, -um) ‘laižau’ < *leig̑h-e-*leig̑h- ‘laižyti’ (plg. gr. λείχω ‘laižau’).
Šaltinis:
Джаукян 1982, 171
Antraštė:
laižýti
Straipsnelis:
Gr. λείχω, aor. ἔλειξα, fut. λείξω ‘laižyti’ […]. Šaknį *leigh- pateikia atematinė s. i. šaknis léhmi (ir réh-mi), kuri buvo pakeista lihati. Arm. turi lizum, lizem, lizanem. Taip pat su balsiu e -yᵉ/ₒ- vediniai: lie. liežiù, s. sl. ližǫ. Nosinį infiksą praes. turi lo. linguō. Iteratyvinė forma su balsiu o yra go. bilaigon, lie. laižyti (ide. *loigh-), nulinis vokalizmas – air. ligim, su ekspresyvia geminata s. v. a. lecchōn ir t. t.
Šaltinis:
Chantraine DEG III, 629

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas