Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
laidà
Straipsnelis:
Lie. laidà (4) ‘Sonnenuntergang; Ausgabe’ dėl cirkumfleksinės intonacijos netinka prie šaknies, kurią turi léisti ‘lassen’, láidyti ‘hinauswerfen, -schicken’, o veikiau jau atrodo kaip s. ang. slīdan ‘slysti, slinkti’, ved. srédhati ‘klysta’ ir t. t. Slypinčios šaknies *h₃(s)lei̯dʰ- (dėl laringalo plg. gr. ὀλισθάνω ‘slysti’ variantas be -s; šiuo atveju jis galėtų kaip HRoUT arba (netiesiogiai) sRoUT[...] reguliarus būti. Šis aiškinimas, tiesa, leistų tik reikšmę ‘Sonnenuntergang’ (‘Saulėlydis’) (iš ‘*Heruntergleiten’ (‘*žemyn slysti’)). Aiškinant reikšmę ‘Ausgabe’ ‘publikacijos, mokyklos laida’, aišku, reikia remtis šaknimi *leh₁i̯d- ‘leisti’ […]. Raidą galima taip pavaizduoti: *lO̯h₁i̯d-é-h₂ > *loi̯h₁dáh₂ > bl.-sl. *lā́i̯dā, lie. láida (plg. láidyti iš to pat pamato), kuris toliau su laidà kontaminavo.
Šaltinis:
Rasmussen 1989, 171

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas