Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
láidoti
Straipsnelis:
Lie. láidoti – giminingas lot. lētum ‘mirtis; sunaikinimas’ teoriškai rodytų, kad galima prielaida, jog buvo „senasis europietiškas“ laidojimo papročių pagrindas.
Šaltinis:
Иванов 1985 (1987), 8
Antraštė:
láidoti
Straipsnelis:
žr. lydėti
Šaltinis:
Merlingen 1978, 61

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas