Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
laikas
Straipsnelis:
Ide. k. žodžių, reišk. ‘laikas’, semant. šaltiniai labai įvairūs, jie gali būti siejami su šiomis sąv.: ‘tęstis’, ‘matuoti’, ‘laikyti’ ir pan. Daugelio kilmė yra neaiški. Lie. laikas, la. laiks, giminiški lie. palaikis, laikyti, likti, gr. λείπω ‘palikti’ ir t. t. Semantinė raida per ‘atidėtas laikas’ (?).
Šaltinis:
Buck 1949, 955
Antraštė:
laĩkas
Straipsnelis:
Lie. laĩkas, la. laĩks yra daiktavardiniai būdvardžiai, kurių pirminė reikšmė buvo ‘kas paliktas’. Lie. laĩkas padarytas iš veiksmažodžio liekù, likaũ, lìkti (lìktas) panašiai kaip gr. λοιπός ‘užmirštas, likęs’ < λείπω ‘palieku’. Plg. dar lie. liẽkas ‘palikimas, likutis’, palaĩkai pl., ãtlaikas ‘liekana’ = s. sl. otlěkъ ‘τὰ καταλοιπά’.
Šaltinis:
Smoczyński 1982, 216
Antraštė:
laĩkas
Straipsnelis:
Jotvingių ajki ‘laikas’ yra be žodžio pradžios l-, plg. lie. laĩkas, la. laĩks, bet pr. kērdan.
Šaltinis:
Zinkevičius 1985b, 68

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas