Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
laipùs
Straipsnelis:
[Išnaša] Žinomoji ide. kaita *ei/*oi/*i išryškėja, lyginant r. липкий (ei), = lie. laipus (oi), lipùs (i).
Šaltinis:
Откупщиков 1983a, 26
Antraštė:
laipùs
Reikšmė:
kuris gerai laipioja
Straipsnelis:
Lie. laipùs ‘kuris gerai laipioja’, laipsnùs ‘mėgstantis laipioti’, laipstùs ‘t. p.’ : lipùs ‘gebąs gerai lipti; laipus’, lipnùs ‘t. p.’. Vokalizmo a laipsnį turi priesaginiai láipioja (-iojo, -ioti) ‘iter. lipti’; plg. ir láipa ‘laiptas, laipsnis’, la. làipa ‘laiptelis’. Lie. laipstùs kilme susijęs su laipstoja (-ojo, -oti), laipstúoja (-ãvo, -úoti) ‘laipioti’. lipùs palaiko lie. lìpa (lìpo, lìpė; lìpti) „žengti, kopti“, la. lipu (lipu, lipt). Dėl izoliacijos senesnis yra a laipsnio vokalizmas būdvardžiuose.
Šaltinis:
Vanags 1994, 42

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas