Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
laistyti
Straipsnelis:
[Imant domėn keltų kalbos duomenis, atsiveria naujos galimybės (tiesa, ne visada patikimos) aiškinti bl. žodžius ir peržiūrėti senas etimologijas:] Pr. laydis, lie. laistyti– kimr. llys ‘dumblas, purvas’ (žr. R. A. Fowkes, Problems of Cymric Etymology, – Lingua Posnaniensis VI, 1957, 90–111).
Šaltinis:
Топоров 1963d, 256
Antraštė:
laistýti
Straipsnelis:
F. Bezlajus (Bezlaj F., Einige slov. und balt. lexische Parallelen, 79) slov. zalástiti, -im ‘užkišti skylę, kad vanduo vos tekėtų’, zalestíti, -ím ‘užkimšti (vamzdį)’, kildina iš veiksmažodžio *liti ir slov. leksemas laiko giminiškomis su lie. laistýti, la. laĩstit ‘užtepti, patepti’, lie. laitinti, laitúoti ‘užtepti, užglaistyti’. Slov. ir lie. žodžių gretinimas nepagrįstas [50], nes slov. leksemos atspindi redukuotą šaknies laipsnį – *lьst. Be to, tokiam gretinimui nevisai pritaria slov. žodžių semantika.
Šaltinis:
Куркина 1974 (1976), 50–51
Antraštė:
laistýti
Reikšmė:
užteplioti
Straipsnelis:
[Šaknys, kurių s-mobile stovi prieš priebalsį, tėra vien struktūriniai šaknų variantai, turėjusių komponentą s po priebalsio (minėtas prieb. gali būti išplėstas):] 10. Šaknis *ls- II ‘lipnus, slysti, glitėsiai’ [144], variantas *l-: s. i. lipyáte ‘ištepa’, linati ‘laižo’, gr. λείμαξ ‘sraigė be geldelės’, λιπός ‘riebalai’, λείχω ‘laižau’, λῦμα ‘purvas’, lo. līmāx ‘glitėsiai’, limus ‘nuosėdos, purvas’, lino ‘teplioju’, lingo ‘laižau’, lutum ‘purvas’, s. isl. ir s. ang. līm ‘klijai’, s. v. a. leim ‘molis’, leiben ‘palikti’, het. lip- ‘tepti’, pr. layso ‘molis’, laydis ‘molis’, lie. laistýti ‘užteplioti’, liẽžti ‘laižyti’, lìpti, lýnas, prasl. -lipati, lěpiti, *lьpnǫti ‘lipti’, liżati ir kt.
Šaltinis:
Мельничук 1984 (1986), 144–145

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas