Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
laĩtas
Straipsnelis:
lei-, loi- ‘dumblas, molis, purvas’ : lo. līmus ‘dumblas, purvas’; s. v. a. leim, n. v. a. Lehm, s. ang. lám ‘molis, humus’ ir t. t. S. isl. leir (*lajiz-) ‘molis’, leira (*laizōn) ‘molinga pakrantė’, pr. layso ‘molis, molinga žemė’, laydis ‘molis’ (ir vietovardžiuose, žr. Fraenkel LEW po laĩtas), lie. laĩtas ‘molio krūva, krosnies padas, Dreschboden in der Tenne’, laĩtinti, laitúoti ‘kituoti, [59] moliu glaistyti’, laĩstai ‘Gipsmörtel, Stuck, Verputz (gipsas…)’ (čių lie. atvejų nėra Walde-Pokorny, Pokorny IEW, tik:) laistýti ‘verkleben, mit Lehm oder Kalk verschmieren’, la. laîstît, làitît ‘glostyti, trinti’ (Fraenkel LEW). Vargu ar atribotina nuo lei- ‘gleivėtas, lipnus’, prie kurio nurodytieji pvz., Walde-Pokorny, Pokorny IEW, Walde-Hofmann (līmus, līnō), Fraenkel LEW (laĩtas) pateikiami; sąryšis su lē̆i- ‘lieti, tekėti’ priimtas Pokorny IEW 664, Fraenkel LEW po laĩtas. Lie. k. šalia líeti yra ir liẽti (kirtis!), kuris be ‘schmelzen, (zu einer Form) gießen’ reiškia ir ‘verkitten’.
Šaltinis:
Merlingen 1978, 58–59
Antraštė:
laĩtas
Reikšmė:
Lehmklumpen
Straipsnelis:
žr. laistai
Šaltinis:
Schall 1966, 21

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas