Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
lãjus
Straipsnelis:
Pr. sloyo E 379 ‘unslit’ (= ‘Talg, lašiniai, riebalai’); Bezzenbergeris BB XXIII 312t. pr. žodį taiso į loyo ir pastarąjį (bei lie. lãjus) kildina iš le. łój ‘t. p.’, bet Būga Aist. Stud. 170 – taiso į stoyo ir gretina su gr. στέᾱρ ‘t. p.’ < *στᾱi̯αρ ir kt. žr. Walde-Pokorny II, 610.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 310

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas