Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
lakštiñgala
Straipsnelis:
[Pateikiame divergentines prasl. ir pr. inovacijas, t. y. inovacijas, kurios suponuoja naujybes bendrame tarminiame kontinuume, egzistavusiame iki lyginamųjų dialektų susiformavimo:] Lie. lakštiñgala ‘nedidelis pilkas strazdų šeimos paukštelis giesmininkas’, la. lakstîgala ‘t. p.’ veikiausiai siejasi su lie. laskúoti ‘džiugiai, iš džiaugsmo dainuoti’. Galimas dalykas, kad antrasis šių lyčių sandas atsiradęs dėl Nachtigall (s. v. a. nahtigala) įtakos.
Šaltinis:
Мартынов 1988, 16

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas