Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
lakùs
Reikšmė:
kuris lengvai, greitai skrenda, lekia; eiklių kojų
Straipsnelis:
Lie. lakùs ‘kuris lengvai, greitai skrenda, lekia; eiklių kojų’, plg. variantus laknùs ‘kuris ganant vis lekia; laksto’, lakstùs, laksnùs, lekus, lėkus. Nepriesaginio a laipsnio vokalizmo veiksmažodžio nėra, vartojami tik priesaginiai lakiója, (-iójo, -ióti), lãksto (-lãkstė, -lakstýti) [juo pamatuotas lakstùs], laksnója (-ójo, -óti) [juo pamatuotas laksnùs]. Dėl šaknies vokalizmo plg. lakà ‘plyšys bitėms iš avilio išlėkti’, lãkas ‘plyšys bitėms išlėkti’. Lie. lekus, lėkus turi savo vokalizmą pagal lie. lẽkia. Taigi iš visų būdvardžių variantų izoliuoti priesagos ir vokalizmo atžvilgiu yra lakùs ir laknùs.
Šaltinis:
Vanags 1994, 35

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas