Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
lalimka
Reikšmė:
обрядовые пасхальные песни нерелигиозного содержания
Straipsnelis:
Straipsnyje aptariami lituanizmai periferinėse lenkų šnektose Trakų ir Švenčionių rajone. Le. trm. łałymk’i – le. ‘обрядовые пасхальные песни нерелигиозного содержания’ <= lie. lalimka, lalìnka, lalavimo daina ‘t. p.’, laláuti ‘петь лалымки’ (Lazdynų, Alytaus, Varėnos, Ignalinos, Breslaujos, Daugpilio r.),lalė́ti 1. ‘шуметь, галдеть, гомонить’; 2. ‘идти (ехать) с шумом и гамом’. Remiantis regioniniu paplitimu galima kalbėti apie bendrą lietuvių, baltarusių, lenkų inovaciją.
Šaltinis:
Веренич 1989, 197–198

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas