Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
lámžyti
Straipsnelis:
[Priebalsių grupės --, -- vartojamos ekspresyvinėje žodžių daryboje.] Su lie. lámžyti ‘drücken, knüllen; quälen’, lamžúoti ‘drücken, knüllen, knittern’ plg. lámdyti ‘drücken, knittern’, lamìnti ‘drücken’ : lìmti ‘einknicken, brechen’.
Šaltinis:
Heidermanns 1998, 79

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas