Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
lámbas
Straipsnelis:
Lie. lámbas ‘Strunk’ randame NSB–DabŽ, nors E. Fraenkelis minėto žodžio neįtraukia į savo žodyną. Lie. lámbas yra giminiškas su sl. glǫbъ ‘t. p.’. Sl. žodyje regime g, kuris atsiranda panašiai kaip k lie. knežas, žr. s. v. Bernekerio pasiūlymo dėl glǫbъ turime atsisakyti.
Šaltinis:
Machek 1966, 170
Antraštė:
lámbas
Straipsnelis:
[V. Machekas (Machek V., Etymol. slov. jaz. českeho, 2., oprav., 1968) papildo ir tikslina savo „etimolog. metodo atnaujinimą“, kuris išdėstytas pirmajame Etimologinio č. kalbos žodyno leidime (žr. 10–12), šiais dalykais:] 5. Giminiškos tokios tam tikros kalbos leksemos, kurių žodžio pradžios prieb. g ir k kaitaliojasi su antrosios kalbos lyčių nuline pozicija; žinoma tik tuomet, jeigu likusysis žodžio fonetinis apvalkalas atitinka (sutampa) ir leksemas galima susieti pastarųjų reikšėmis, pvz., taip hloub ‘giluma, gylis, Tiefe’ ir prasl. *glǫbъ ‘kopūstkotis, Krautstrunk’ atitinka lie. lámbas ‘t. p.’ kaip ir nůž ‘peilis’, prasl. *nožь lie. knèžti ‘krapštinėti, krapštyti (dantis), herumstrochern’; plg. ypat. koza ‘ožka’.
Šaltinis:
Müller 1972, 28

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas