Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
lãminti
Straipsnelis:
Prasl. xlonǫti, xlaniti. Slov. hlaniti ‘sugriebti nasrais’, ukr. хланути ‘ryti, godžiai ėsti’, s. le. chłanąć ‘ryti’ ir kt. Siūloma genetiškai juo sieti su gr. λάμος ‘ryklė, nasrai’, λάμια ‘bedugnė’, λαμυρός ‘rajus, godus’. Galimas daiktas, čia priklauso lie. lemóti ‘trokšti’, lãminti ‘ryti’ [131]. Pastarasis, beje, siejamas su lamìnti ‘gniaužyti, spausti’, kuris genetiškai susijęs su prasl. lomiti (s. sl. ломити, r. ломить ir kt.). Sen. graikų ir lietuvių formos leidžia rekonstruoti prasl. *xlomǫti (plg. lie. lãminti) > xlonǫti (dėl om-om > on-on asimiliacijos). Tada *xlomǫti ~ lãminti ~ λάμια [132].
Šaltinis:
Мартынов 1968, 131–132
Antraštė:
lamìnti
Reikšmė:
sutramdyti, pažaboti, prijaukinti
Straipsnelis:
žr. lìmti ‘užlenkti, išlenkti’
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 252
Antraštė:
lamìnti
Straipsnelis:
Fasmeris, savo žodyne kalbėdamas apie šaknies *lom- vedinius, pateikia vien r. ломить, kurį gretina su lie. lamìnti ‘tramdyti, dresiruoti (arklį)’, ir visiškai nutyli šiuos atitikmenis: r. dial. лом = lie. lãmas ‘kąsnis, gabalas’, (об)ломок, (у)ломок = lie. lamãkas ‘kąsnis’, r. ломóт (= ломóть) = lie. lamãtas ‘kąsnis’, отломить = atlãmyti, отломать = atlamóti.
Šaltinis:
Откупщиков 1984 (1986)b, 193
Antraštė:
lamìnti
Straipsnelis:
žr. lamžyti
Šaltinis:
Heidermanns 1998, 79
Antraštė:
lamìnti
Straipsnelis:
[Aptariami bl. Cē̆m tipo veiksmažodžiai]. Su senąja rytų bl. šaknies*lē̆m-/*lim- reikšme ‘laužti’/‘linkti’ susijęs veiksmažodis lamìnti. Toliau žr. lem̃ti.
Šaltinis:
Kaukienė 2007, 217

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas