Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
lankavótas
Reikšmė:
sulenktas, susimetęs į koprą
Straipsnelis:
F. Sławskio (Sławski F., Słow. etym. jęz. polsk., T. IV, zecz. 2 (22), Kraków, 1976) nuomone, prasl. *lǫkovatъ (remdamasis le. lękowaty ‘išlenktas’ ir kt. sl., Sławskis pateikia lenkiška maniera *ląkovatъ) tiksliai atitinka lie. lankavótas. Akivazdu, kad lie. žodis yra skolinys iš sl., kadangi nei lie. kalba, nei baltų kalbos, apskritai, sudėtinei sl. būdvardžio priesagai -ov-atъ savojo atitikmens neturi.
Šaltinis:
Трубачев 1977 (1979), 165

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas