Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
lãtvis
Straipsnelis:
lat- ‘giliai esanti šalis, lyguma pakrantėje, pelkėta lyguma’: lo. Latium ‘iš seno lėkšta, plokščia šalis […] prie žemutinio Tiberio’ […]. Panašiai susijusi su Latvija, lie. Latvijà (čia ir la. latvis, lie. lãtvis ‘Lette’), kuris (Latvijos vardas) ne tiesiai su upėvardžiais ir žodžiais, reiškiančiais ‘dumblą’ susijęs kaip paprastai manoma. Su jais susijęs tik netiesiogiai.
Šaltinis:
Merlingen 1978, 52

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas