Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
laužà
Straipsnelis:
žr. leisti
Šaltinis:
Zinkevičius 1985b, 75

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas