Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
laukininkas
Reikšmė:
ūkininkas
Straipsnelis:
Lie. laukininkas, la. laucinieks : lie. laukas, la. lauks. Semant. plg. s.-kr. seljah : selo ‘kaimas’ giminišką s. sl. selo ‘laukas’; č. rolník, le. rolnik : č. role, le. role ‘laukas’ ir t. t. Žr. ūkininkas.
Šaltinis:
Buck 1949, 488

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas