Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
laukinùkas
Reikšmė:
medinis ar molinis su lanku bei ąsomis indas, seniau vartotas skysčiui ar maistui į laukus nešti
Straipsnelis:
Baltarusių leksemas лаха́нь ‘molinis indas kam kepti’, лаха́начка ‘medinis indelis valgymui’, лаха́нка, лаха́нька ‘molinis indas kam kepti; medinis indas kam mazgoti’ yra giminiškos r. лаха́нь ‘apvalus ar pailgas indelis su lanku ir ąsomis praustis, kam mazgoti, nešioti gyvai žuviai, rėčka’, le. łachań ‘dubenėlis, keptuvė, taurė, negili gelda, puodas’. Taikant galimą dėsnį lie. au > br. a (kitų slavų a/o), yra pagrindo šiuos žodžius laikyti giminiškais su lie. laukinùkas, lauknešà, lauknešė̃, lauknešỹs ‘medinis ar molinis su lanku bei ąsomis indas, seniau vartotas skysčiui ar maistui į laukus nešti’. Sprendžiant iš лахан- / лоха́н- / łachań-, kamieno pradžią jiems galėjo duoti tokios pačios semantikos lie. laukãneša *laukonė ar koks kitas lauk- vedinys, kurio šakninis k slavėdamas bus išvirtęs į х.
Šaltinis:
Grinaveckienė, Mackevič 1989, 73–74

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas