Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
laukinỹkas
Straipsnelis:
Derksenas Sauliaus Ambrazo knygos „Daiktavardžių darybos raida II: Lietuvių kalbos vardažodiniai vediniai“ (Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2000, 352 p.) recenzijoje teigia, kad Ambrazas nekreipia dėmesio į priegaides. Formos laukinỹkas cirkumfleksas nepateikiamas kaip įrodymas hipotezei, kad sufiksas yra pasiskolintas iš slavų (p. 203).Ambrazas tiesiog rekonstruoja *-inīko- / *-ineiko- (*-enīko- / *-eneiko-) ir teigia, kad tai galėtų būti labai senas skolinys. Jis turėtų pridurti, kad atsižvelgiant į progresyvinę palatalizaciją, sl. sufiksas *-ьnikъ (*-enikъ) atitinka *-(i/e)neiko- ir kad lie. -(i/e)nykas ir la. -(i/e)nieks turėjo būti pasiskolinti skirtingose stadijose, jei tik la. sufiksas išties yra skolinys.
Šaltinis:
Derksen 2002b, 99

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas