Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
laupùs
Reikšmė:
lupus; išlaidus
Straipsnelis:
Lie. laupùs ‘lupus; išlaidus’ : lupùs ‘kuris lengvai lupasi’, lupnùs ‘lengvai lupamas’. Abu variantai palaikomi veiksmažodžiais – lie. laũpo (laũpė, laupýti) ‘lupinėti, laužyti rankomis duoną; prk. plėšti, grobti etc.’, la. làupu (-ĩju, làupît) ‘t. p.’, lie. laũpia (laũpė, laũpti) ‘su pirštais lupti; ryti, ėsti’, la. làupju (làupu, làupt) ‘t. p.’; plg. ir la. laupa ‘Beute’ : lie. lupa (lùpo, lùpė; lùpti) ‘lupenas, žievę imti; skusti etc.’, la. *lupu, (lupt) ‘t. p.’; plg. ir lie. lupà ‘žievė, luobas; lupimas’, la. lupa ‘Scherbe, ein kleines Stück, Fetzen’. Variantai yra sinchroniški dariniai.
Šaltinis:
Vanags 1994, 45

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas