Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
laũrė
Straipsnelis:
(s)lē̆u- ‘suglebus kyboti, suglebę’ (Walde Pokorny II, 708t., Pokorny IEW 962t.): norv. slum ‘suglebęs, plonas, silpnas (apie žolės stiebelius)’, sluma ‘suglebus ir šlepsint eiti’, danų [...] slum ‘snaudulys’, alemann. schūne ‘snausti’, v. v. a. slûn ‘tinginys’; norv. slūre ‘nešikas’, slūren ‘išsekęs, silpnas’ ir t. t. (čia ir tirol. schlieren ‘slysti’, anglų slur ‘slysti’ ir t. t.?); lie. laũrė ‘netvarkingas, purvinas asmuo, silpnaprotis’, la. lauris ‘žmogus, kuris suglebęs šlitinėja’, lie. liaušỹs ‘išgverėlis, riogla’, liaũšius ‘t. p.’ (Fraenkel LEW prie laũrė), la. nùoļūt ‘suglebus kaboti’ (Fraenkel prie liū̃nas, kur it la. ļuvȩns ‘minkštas, suglebęs, dumblinas’ […] (Fraenkel: laũrė ir t. t. prie gr. λῦμα ‘purvas’ ir t. t. liū̃nas ir t. t. kaip „onomatopėjinis pasakymas“!); rusų lyń ‘tinginys, veltėdis’, lynját’, otlýnivat’ ‘sich um eine Arbeit drücken’, lýnda ‘veltėdis’, lyngúz ‘tinginys’ ir t. t. (žr. Vasmer REW s. vv.).
Šaltinis:
Merlingen 1978, 62
Antraštė:
laũrė
Reikšmė:
silpnaprotis
Straipsnelis:
žr. laumė
Šaltinis:
Jasiūnaitė 2000, 178

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas