Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
l(i)avónas
Straipsnelis:
Pr. kalboje veldinys *mer-/mr̥- ‘mirti’ buvo pakeistas žodžiu aulāut ‘numirti’. Tai priešdėlio au- (= sl. u- kaip le. u-bywa, plg. lo. au-fero ‘paimti’) ir šaknies l’au- (= lie. liáutis ‘nustoti, baigti’, l(i)avónas) vedinys. Šios darybos slaviškas [217] atitikmuo yra č. u-leviti ‘nuraminti, palengvinti’ (taip pat plg. go. lewjan ‘pamesti, palikti’). Iš aulāut su priesaga -sen- padarytas abstraktas aulausennien acc. sg. m. ‘mirtis’.
Šaltinis:
Smoczyński 1982, 217–218

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas