Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
lavùs
Straipsnelis:
žr. varùs [p. 17]
Šaltinis:
Откупщиков 1974, 16–18
Antraštė:
lavùs
Straipsnelis:
žr. launus
Šaltinis:
Темчин 1994, 51

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas