Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
lebẽtyti
Reikšmė:
пренебрегать, небрежно относиться; жирнеть
Straipsnelis:
žr. lebedyti
Šaltinis:
Лучиц-Федорец 1989, 169

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas