Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
ledãkas
Straipsnelis:
[Straipsnyje aptariamas polonizmų vaidmuo lietuvių kalboje, lietuviškų ir skolintų žodžių semantinė sąveika [96].) Le. ladaco ‘dykinėtojas, tuščias žmogus’, XVIII a. taip pat ‘blogas, netinkamas (apie daiktą)’, lie. ledãkas ‘niekam netikęs, blogas (apie žmogų)’ XVIII ir XIX a. žodynuose (LKŽ). Šia reikšme, kaip ir ‘blogas, netinkamas (apie daiktą)’ žinomas ir lietuvių tarmėse, plg. ledãkas kẽlias ‘blogas kelias’ (LKŽ). Tai tipiškas įsiskverbimo atvejis, kadangi lietuvių kalboje pakankamai yra savų žodžių tai sąvokai išreikšti. Skolintas žodis ėmė konkuruoti su lietuviškais sinonimais ir skverbtis į jų vartojimo sferą. Analizė rodo, kad tarmėse ledãkas prilygsta lietuviškam slavizmui blõgas [100]. Veiksmažodžiai, padaryti iš ledak-, turi tas pačias reikšmes, kaip ir paradyti iš blõg- [101].
Šaltinis:
Адомавичюте 1979, 100–101

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas