Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
leĩšis
Reikšmė:
Vogelwicke, Vicia cracca
Straipsnelis:
[Aptariami galimi ide. šaknies *(s)lei̯H- ‘blau (sein)’ (plg. s. v. a. slēha, lo. līvor ‘blauer Fleck; Neid’, bret. liv ‘Farbe; Tinte’, gr. λωτός ‘Wasserlilie, Lotus’ ir kt.; plg. A. Hyllested in J. Clackson, B. A. Olsen red., Indo-European Word Formation, Copenhagen, 2004, 59–64) refleksai baltų kalbose.] Lie. laišvikis, láišis, laišỹs, leĩšis, leišỹs ‘Vogelwicke, Vicia cracca’. Lie. vikis yra aiškiai paskolintas iš vok. Wicke, lo. vicia ar pan. Lie. leĩšis ir t. t. gali kilti iš *loi̯H-k̑o- arba *lei̯H-k̑o-.
Šaltinis:
Gliwa, Hyllested 2006, 91–92

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas