Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
leiprokas
Reikšmė:
„viršutinis dvasininko drabužis“
Straipsnelis:
leiprokas „viršutinis dvasininko drabužis“, plg. vok. Leibrock „švarkas, apsiaustas, sijonas, sutana“ < Leib „liemuo“ + Rock „švarkas, sijonas“ (Alm 78). Lietuvių raštų kalboje užfiksuotas XVIII a. (R 241; MŽ 322).
Šaltinis:
Sabaliauskaitė 1995, 106

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas