Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
lekmeni̇̀s
Reikšmė:
pelkė
Straipsnelis:
Lo lacus su savo vediniu lacūna turi atitikmenų germanų (s. saks. lagu [< *laku], s. isl. lǫgr ʻežeras, vanduoʼ šalia lā [< *laho] ʻežerasʼ). Čia sietini ir gr. λάκκος ʻtvenkinysʼ, keltų loch n. ʻežeras, tvenkinysʼ (< *laku) ir sl. loky ʻpelkėʼ. Italų vardas Leine (< Lagina) sietinas su lie. upėvardžiu Lakina. Plg. ežerų vardus Lakajà, Lakasas, la. upėvardį Laka. Čia priklauso ir vandenvardžiai Lakmenià, Lakmenė su apeliatyvais lakmenà, lekmeni̇̀s ʻpelkėʼ.
Šaltinis:
Schmid 1985, 134

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas