Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
lemoti
Reikšmė:
trokšti
Straipsnelis:
(lem-) lom- (lam-) ‘pažeminti, keikti’ : la. lamât ‘keikti’, palama ‘keiksmažodis’ (ME), lama ‘keiksmažodis, keikimasis’ (Fraenkel 354 prie lemoti ‘trokšti’, Walde Pokorny II, 434, Pokorny IEW 675 ‘su pražiotų nasrų, troškulio išvaizda’ prie gr. λαμός ‘gerklė, skylė’, λαμία ‘vaiduoklis’, λαμυρός ‘nepasotinamas, godus…’, lo. lemurēs ‘vaiduokliai, vėlės’).
Šaltinis:
Merlingen 1978, 70

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas