Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
lengvas
Straipsnelis:
Ide. kalbose dauguma žodžių, reiškiančių ‘lengvas’, priklauso veldinių grupei. Lie. lengvas, s. sl. lĭgŭkŭ ir t. t., bendras sl., ukr. raghu-, lag-hu- (av. ragu- ‘greitas’); gr. ἐλαφρός, lo. levis; go. leihts, s. ang. lēoht ir t. t.; bendras germ., visi < ide. *legᵂh- ir *lengᵂh- žodžiuose, reiškiančiuose ‘lengvas (apie svorį)’, ‘lengvas (apie judesį)’.
Šaltinis:
Buck 1949, 1073
Antraštė:
leñgvas
Straipsnelis:
Pr. erlāngi ‘pakelti’, ‘paaukštinti’ iš er- ir lang-. Įmanomas Endzelyno bandymas (FBR 14, 1934, 20; Senprūšu valoda, 1943, 170) susieti šaknį lang- su lie. leñgvas, la. liêgs ‘lengvas’ ir semantiškai motyvuoti prasmę ‘pakilimas’, nurodant lo. lĕvis ‘lengvas’ – lĕvāre ‘pakelti’ arba v. ž. lichten ‘pakelti’ (iš ‘lengvas’). Dar tikslesnis būtų lyginimas su lo. ēlĕvāre, ēlĕvātio (*exlev-). Tačiau Endzelyno etimologiją sunku laikyti visai baigta. Tikriausiai reikia kai kurių taisymų, pirmiausia, įžiūrėti poveikį vok. erlangen ‘pasiekti’, toliau – lie. langóti, apie kurį jau rašė Bernekeris, taip pat liñginti.
Šaltinis:
Топоров ПЯ E–H, 79–81
Antraštė:
leñgvas
Straipsnelis:
Pr. lāngiseilingins (acc. pl.) 19, 14 ‘naivus, atviraširdis, kvailokas’ [ir kt.] : (asmenvardis) Langedabe Tr. 142, lie. leñgvas, la. liêgs², s. v. a. lungar ‘schnell’ ir kt. žr. Walde-Pokorny II, 426 t. + seilin.
Šaltinis:
Endzelīns DI IV (2), 250
Antraštė:
leñgvas
Straipsnelis:
Kai kurie senieji u-kamieniai (būdvardžiai) buvo tematizuoti: lie. leñgvas. Galų gale, kai kurie nauji u-kamieniai buvo sukurti iš senesnių būdvardžių: gajùsgaivùs.
Šaltinis:
Hamp 1984b, 142
Antraštė:
leñgvas
Straipsnelis:
Lo. levis, -e ‘lengvas, nežymus, mažas’ yra kilęs iš senesnės formos *leg(h)vis ir remiasi dar senesniu u-kamienio *leghu- pakitimu. Giminiško būdvardžio lie. leñgvas pagrindą sudaro taip pat u-kamienas. Nuo lo. levis lie. leñgvas skiriasi visų pirma tuo, kad šaknyje turi pridėtinį n. Žinoma, skirtingas yra ir išplėtimo elementas: lotynų -i-, baltų -a-. Galima manyti, kad lie. leñgvas n nėra šaknies priebalsis, o tik nazalinis infiksas. Šią prielaidą patvirtina gr. ἐλαφρός ‘lengvas, vikrus, greitas; nežymus, mažas’ su sufiksu r. *le-n-g(h)u : *legʷh-ro sugretinimas primena s. sl. štęděti ‘tausoti, taupyti’, kilusio iš *sk-e-n-d : s. sl. štedrъ ‘gailestingas’, kilusio iš *sked-ro.
Šaltinis:
Otrębski 1970a, 87
Antraštė:
leñgvas
Straipsnelis:
Lie. leñgvas turi atspindėti *l̥gwú-, tematizuotą iš *’leng(ʷ)u-o- pagal taisyklę, kurią suformulavau Stud. Celt. 18–(1983–), p. 128–su ten esančiomis nuorodomis. (...) [atstatyta ide. šaknis *’leng(ʷ)-(ro-) netapatintina su ide. *’legh-(u-) „mažas“], bet ide. tarmėse ilgainiui šios šaknys potencialiai galėjo veikti viena kitą].
Šaltinis:
Hamp 1991b, 117
Antraštė:
leñgvas
Straipsnelis:
[Aptariama lie. k. būdvardžių su priesaga *-u̯o- raida]. Nuo seno lie. leñgvas lyginamas su s. i. raghú-, laghú- ‘vikrus, greitas, mažas, lengvas, nežymus’, av. raγu- ‘lengvas, judrus, greitas’, gr. ἐλαχύς ‘mažas, menkas’, s. sl. lьgъ-kъ ‘lengvas’ ir pan. Tačiau šio žodžio kilmė lieka neaiški. Pavyzdžiui, daug įvairių problemų kelia jo santykiai su pr. preit-lāngus ‘švelnokas’ (ir kt. pvz.).
Šaltinis:
Ambrazas 2008, 31
Antraštė:
leñgvas
Reikšmė:
light
Straipsnelis:
[Aptariama Calando sistema. *-u- ir *-ro- buvo produktyvios būdvardžių priesagos, dėl to jos dažnai kaitaliojasi tarpusavyje, pvz.:] *h₁ln̥gʷʰú- ‘quick, light’ (> s. i. raghú- ‘quick’/laghú- ‘light, small’, Av. raγu-* ‘fast’, gr. ἐλαχύς ‘light’, lie. leñgvas ‘t. p.’) vs. *h₁ln̥gʷʰró- ‘t. p.’ (> gr. ἐλαφρός ‘light, quick’, s. v. a. lungar ‘fast’) (: *h₁lengʷʰ- ‘move effortlessly’).
Šaltinis:
Rau 2009, 174
Antraštė:
leñgvas
Straipsnelis:
[Aptariami sanskrito u kamieno oksitonai.] S. i. raghú- < *H₁lngʷʰ-u-. Lie. leñgvas (a. p. 2 Daukšos tekstuose) liudija pirminę baritonezę, tačiau turi pilnąjį balsių kaitos laipsnį šaknyje. Sl. *lь̀gъ (a. p. b) (Dybo 1981: 99, 104) taip pat atspindi baritonezę, o šaknies balsių kaitos laipsnis nėra aiškus.
Šaltinis:
Lubotsky 1988, 45

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas