Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
lepùkas
Reikšmė:
lepūnas
Straipsnelis:
u-kamieno ir išplėtimo guturaliniu giminystę rodo dar gr. νηλυκός : νῆλυς. Žinomas ir slavų tipo sladъkъ ‘saldus’ santykis su lie. saldus […]. Formaliai panašūs, bet funkciškai skirtingi yra lietuvių ir s. indų k-plėtiniai [k-Erweiterungen]: jie turi substantyvinę reikšmę ir dažniausiai padaryti iš veiksmažodinių kamienų [dėl baltų: P. Arumaa, Sur l'histoire des adjectifs en -u- en balto-slave (Årsbok Slav. Inst. Universität Lund 1948/49) 40 tt.]. Prie lie. lepùs priklauso lepùkas ‘lepūnas’, prie našùsnašùkas ‘krovinių nešėjas’. S. indų kalboje randame veiksmažodinius daiktavardžius su participine funkcija: kṣodhu-ka- ‘alkstantis’, kāmuka- ‘meilužis’.
Šaltinis:
Solta 1974, 98
Antraštė:
lepùkas
Reikšmė:
lepūnas
Straipsnelis:
u-kamieno ir išplėtimo guturaliniu giminystę rodo dar gr. νηλυκός : νῆλυς. Žinoma ir slavų praktika tipo sladъkъ ‘saldus’ santykyje su lie. saldùs […]. Formaliai panašūs, bet funkciškai skirtingi yra lietuvių ir s. indų k-išplėstiniai̇̃: jie turi substantyvinę reikšmę ir dažniausiai padaromi iš veiksmažodžių kamienų [dėl baltų: P. Arumaa, Sur l'histoire des adjectifs en -u- en balto-slave (Årsbok Slav. Inst. Universität Lund 1948/1949) 40 tt.]. Prie lie. lepùs priklauso lepùkas ‘lepūnas’, prie našùsnašùkas ‘krovinių nešėjas’. Indų kalboje randame veiksmažodinius daiktavardžius su participine funkcija: kṣodhu-ka ‘alkstantis’, kāmuka- ‘meilužis’.
Šaltinis:
Solta 1974, 98

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas