Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
lìčas
Reikšmė:
„nudėvėtas, prastas sijonas“
Straipsnelis:
žr. liučius
Šaltinis:
Sabaliauskaitė 1995, 106
Antraštė:
li̇̀čas
Straipsnelis:
žr. liučius
Šaltinis:
Sabaliauskaitė-Liutkevičienė 1997a, 95

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas