Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
liū́deris
Reikšmė:
storulis tinginys
Straipsnelis:
[Apie menkinamosios reikšmės nomina agentis pietinėje šiaurės vakarų aukštaičių šnektoje]. Atskiri subjektyvią (paprastai neigiamą) veikėjo charakteristiką žymintys daiktavardžiai vartojami perkeltine reikšme ir, kaip ir menkinamosios reikšmės kiti nomina agentis, turintys dalinę būdvaržio reikšmę (sakinyje jie neina pažyminiu, o yra vardinė sudurtinio tarinio dalis). Jie, kaip ir būdvardžiai, vartojami kalbant apie abi gimines, t. y. vienu atveju jie yra vyriškosios, kitu – moteriškosios giminės daiktavardžiai, pvz.: […] liū́deris ‘storulis tinginys’ (plg. vok. Luder ‘stipena’): tókį liū́derį výrą gãvo
Šaltinis:
Grinaveckienė 1980, 91

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas