Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
liū̃sti
Straipsnelis:
Germ. lūt-a- ‘(pa)linkti, (pa)svirti, lenktis, sich neigen’ (s. isl. lúta ‘sich neigen, lenktis (iš pagarbos); pargriūti, parkristi’ [340], s. ang. lūtan ‘nusilenkti, vorbücken’) patikimos etimologijos neturi. Galbūt šiam lizdui skirtini pavieniai Europos kalbose fiksuojami žodžiai, paliudijantys perkeltinę reikšmę (pamatas *leud-), plg. kimrų lludded ‘nuovargis’, lie. liūstù, liū̃sti ‘traurig, niedergeschlagen werden’, bžn. sl. luždǫ-, luditi ‘apgauti, suklaidinti’.
Šaltinis:
Seebold 1970, 340–341

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas