Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
liū́tinas
Reikšmė:
purvinas
Straipsnelis:
[Aptariama bl. ir sl. kalbų pirminių veiksmažodžių, kurių ide. šaknies baigmuo *˚eu-, *˚eHu-, *˚euH-, aktyvinių prezensų ir aoristų raida, žr. Villanueva Svensson 2011, 317ff.] Pradžios dėmens palatalizacija nurodo pirminį pamatinio laipsnio i̯e/o-prezensą ir / arba pamatinio laipsnio aoristo-bendraties kamieną. Kur palatalizacijos nėra – ten pamatinio laipsnio tematinis prezensas, nulinio laipsnio prezensas arba nulinio laipsnio aoristo-bendraties kamienas. Rekonstruojama bl.-sl. prez. paradigma *˚ā̆u̯- i̯e/o- : aor.-bendraties *˚ū-/ ˚uu̯-: sl. *po-l ̕ьvati, *-ljujǫ ‘išsituštinti’ (s. r. polevati; plg. Reinhart 2003, 145ff.). Ide. *leu(H)- ‘purvinti’ (LIV, 414): lo. pol-luō, -ere ‘purvinti’. Jų vardažodiniai vediniai: lo. lutum ‘purvas’, s. ir. loth ‘t. p.’ (< *lūtā), gr. λύθρον ‘sukrešėjęs kraujas’ ir kt. Reinhart (2003, 150ff.) juos sieja su *leuH- ‘atrišti’ (gr. λύω, lo. luō; LIV, 417). Jeigu šių žodžių grupei priklauso ir lie. trm. liū́tinas ‘purvinas’ (liùtinas, liū́tynas ‘t. p.’, jie paremia sl. paradigmą (palatalizacija iš *li̯āu- < *leuH-C-). Minėtinas ir vidinis lie. formos ryšys su liū́tis.
Šaltinis:
Villanueva Svensson 2011b, 213
Antraštė:
liùtinas
Reikšmė:
purvinas
Straipsnelis:
žr. liūtinas
Šaltinis:
Villanueva Svensson 2011b, 213

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas