Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
liampa
Reikšmė:
Lampe
Straipsnelis:
P. Skardžius laiko slavizmu. Pasak Čepienės, tai galėtų būti ir tiesioginis skolinys iš vokiečių kalbos: liampa ‘Lampe’.
Šaltinis:
Čepienė 1998, 92

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas