Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
liaušỹs
Reikšmė:
išgverėlis, riogla
Straipsnelis:
(s)lē̆u- ‘suglebus kyboti, suglebę’ (Walde-Pokorny II, 708t., Pokorny IEW, 962t.): norv. slum ‘suglebęs, plonas, silpnas (apie žolės stiebelius)’, sluma ‘suglebus ir šlepsint eiti’, danų […] slum ‘snaudulys’, aleman. schūne ‘snausti’, v. v. a. slûn ‘tinginys’; norv. slūre ‘nešikas’, slūren ‘išsekęs, silpnas’ ir t. t. (čia ir tirol. schlieren ‘slysti’, anglų slur ‘slysti’ ir t. t.?); lie. laũrė ‘netvarkingas, purvinas asmuo, silpnaprotis’, la. lauris ‘žmogus, kuris suglebęs šlitinėja’, lie. liaušỹs ‘išgverėlis, riogla’, liaũšius ‘t. p.’ (Fraenkel LEW prie laũrė), la. nùoļūt ‘suglebus kaboti’ (Fraenkel prie liū̃nas, kur ir la. ļuvȩns ‘minkštas, suglebęs, dumblinas’ […]), (Fraenkel: laũrė ir t. t. prie gr. λῦμα ‘purvas’ ir t. t. liū̃nas ir t. t. kaip „onomatopėjinis pasakymas“!); rusų lyń ‘tinginys, veltėdis’, lynját’, otlýnivat’ ‘sich um eine Arbeit drücken’, lýnda ‘veltėdis’, lyngúz ‘tinginys’ ir t. t. (žr. Vasmer REW s. vv.) .
Šaltinis:
Merlingen 1978, 62
Antraštė:
liaušỹs
Straipsnelis:
lie. liaušỹs ‘unbeholfene, linkiche Person’ kartu su liaũsius.
Šaltinis:
Каралюнас 1966, 118
Antraštė:
liaušỹs
Straipsnelis:
Lie. liaušỹs ‘unbeholfene, linkiche Person’ kartu su liaũsius.
Šaltinis:
Каралюнас 1966, 118

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas