Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
liaugara
Straipsnelis:
[Aptariami nuodingosios nuokanos (Conium maculatum) pavadinimai lietuvių kalboje]. Lie. liaugara (Kurschat, Mielchke) paprastai aiškinamas kaip ‘Falcaria vulgaris’, tačiau tokia reikšmė atrodo dirbtinė. Nuo seno liaugara galėjo reikšti ‘mauda’ ar pan. Lie. liaugara yra susijęs su lie. liaugóti ‘liaukoti’, liaugotas ‘parėjo namo kruvinas, visas liaugotas’, toliau – su liaukóti ‘vemti; verkšlenti, žliumbti; sirgti, negaluoti’, liaukà ‘Drüse; Welle, Strömung, Ausfluss’, liaũkos ‘kaulų liga, kaklo liaukų uždegimas’, liáukata ‘bjaurybė’, liaukštùs ‘jautrus, opus’, galbūt liū̃gas ‘bala, klanas; purvynas’, lūgas ‘klanas, bala’, jeigu ne su lū̃gnė, lùknė ir t. t. Fraenkelis (LEW 361, su liter.) diskutuoja dvi lie. liaukà ‘Drüse; Welle, Strömung’ galimas etimologijas: liaũkti ‘rinnen, fließen, strömen’ arba laũkas ‘blessig’ (taigi iš ide. *leuk- ‘leuchten, licht; sehen’), kas nelabai paaiškina lie. liaugara semantiką. Jeigu priimama galimybė, kad liaugara turi kentuminę -g- iš ide. vietoj lauktino ž, tada būtų galima jį sieti su ide. *leug̑- ‘brechen’, plg. s. i. rujáti ‘zerbricht, peinigt’ šalia rugná- ‘zerbrochen’, rujā- ‘Schmerz, Krankheit’ šalia róga- ‘Gebrechen, Krankheit’. Čia priklauso ir lie. láužti ‘brechen’, av. uruxti- ‘Brechen, Zerreißen’, alb. lungë ‘Geschwür’, s. ang. to-lūcan ‘zerstören’ ir kt.
Šaltinis:
Gliwa 2002b, 32–34

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas