Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
liáunas, liaũnas
Straipsnelis:
žr. liautis
Šaltinis:
Топоров 1986 (1988), 254–257
Antraštė:
liáunas, liaũnas
Straipsnelis:
žr. liauti
Šaltinis:
Knobloch 1959, 41

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas