Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
liáuti(s)
Straipsnelis:
Pr. aulāut ‘mirti’ susideda iš priešd. au- ir šaknies lau-. Tiksliausi atitikmenys – č. u-leviti ‘palengvinti’ ir kt., pagal reikšmę plg. r. dial. лунá ‘mirtis’, лýнуть, taip pat ryt. baltų pavyzdžius: lie. liáuti(s) (lavónas, liavónas ir t. t.); la. ļaũt(iês) ‘leisti’, ‘atsiduoti’, ļauns ‘piktas’ ir t. t.
Šaltinis:
Топоров ПЯ A–D, 154–156

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas