Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Rezultatai
Antraštė:
liberija
Reikšmė:
livrėja
Straipsnelis:
liberija ‘livrėja’, plg. le. liberia, r. либерия ‘t. p.’. Į šias slavų kalbas pavadinimas veikiausia atėjo per n. vokiečių aukštaičių kalbą, plg. vok. Lib(e)rei iš ispanų kalbos, plg. isp. librea ‘t. p.’ (Фасмер ЕСРЯ II 429; Brückner SEJP 1927, 298). Pasitaiko XIX–XX a. raštų kalboje (LKŽ VII 398). Dar žr. livrė́ja.
Šaltinis:
Sabaliauskaitė-Liutkevičienė 1997b, 160

© 2007–2012 Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas